Nemzetiségek, Vallások kultúrák a Dél-Alföldön c. konferencia 2019.02.28

Téma: 

Nemzetiségek, Vallások kultúrák a Dél-Alföldön c. konferencia kezdődik 2019. február 28-án 14:00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tankönyvmúzeummában (6725 Szeged Boldogasszony sgt. 6.). Szeretettel várják a szervezők az érdeklődőket, a rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg.

Ima Bálint Sándor pártfogásáért

Imádkozzunk Bálint Sándor pártfogásáért! Az imameghallgatásokat a következő címre szíveskedjenek jelenteni: Szeged-Csanádi Egyházmegyei Püspöki Hivatal 6720 Szeged Pf. 178.

Te, aki annyira ismerted az emberi gondokat és nehézségeket és oly sokszor győzedelmeskedtél Isten erejével a világ csábító kísértései felett, aki az emberek hálátlansága ellenére is az Úr segítségével mindenkinek szeretetet tudtál viszonzásul nyújtani...