Ima Bálint Sándor pártfogásáért

Imádkozzunk Bálint Sándor pártfogásáért! Az imameghallgatásokat a következő címre szíveskedjenek jelenteni: Szeged-Csanádi Egyházmegyei Püspöki Hivatal 6720 Szeged Pf. 178.

Te, aki annyira ismerted az emberi gondokat és nehézségeket és oly sokszor győzedelmeskedtél Isten erejével a világ csábító kísértései felett, aki az emberek hálátlansága ellenére is az Úr segítségével mindenkinek szeretetet tudtál viszonzásul nyújtani...

Oldalak