Bálint Sándor a szolgáló szeretet példaképe

Lehet-e napjainkban tudatos keresztényként, szentként Isten közelében élni egy egész, hosszú életen át? Minden nehézség ellenére – lehet. Erről vall saját szavaival néprajztudós, pedagógus, politikus Bálint Sándor (1904-1980) és életéről így szólnak pályatársak, ismerősök, barátok, a kortársak, felmutatva nekünk egy megpróbáltatásokkal teli, hitvalló és hiteles keresztény éltet példáját. S az ő válaszai igazak, emberiek és keresztények. Ezért követésre méltók. Így segíthetnek bennünket, bármelyikünket abban, hogy a magunk hasonló keresztény és hiteles válaszait kialakíthassuk. De abban is, hogy tudjunk imádkozni boldoggá avatásáért, és tudjunk fohászkodni közbenjárásáért mindennapi gondjainkban, különösen is a családi élet, a házasélet konfliktusaiban. Ajánljuk minden jóakaratú, hívő és Istent kereső ember számára!