Vannak még csodák?

A Tócói Harangszót idézzük melyben egy Bálint Sándornak tulajdonított csodatételről is megemlékezik a szerző.
 

Elhunyt Dr. Tóth Ferenc

Életének 90. évében 2018.08.19-én elhunyt Dr. Tóth Ferenc a makói József Attila Múzeum kiemelkedő igazgatója, a Makó Monográfiája c. hatkötetes mű szerkesztője. Apjok Vivien vele készített interjújával emlékezünk "Tóth Feri bácsira", mely a MarosKult -on jelent meg.

Vitrázsszentelés Kelebián

A vajdasági kelebiai 80 éves „Divisio Apostolorum” templomban Paskó Csaba plébános megáldotta a Bálint Sándort ábrázoló vitrázst, amely az algyői Gyevi Art Kulturális Egyesület és Algyő önkormányzata jóvoltából jött létre.

Ima Bálint Sándor pártfogásáért

Imádkozzunk Bálint Sándor pártfogásáért! Az imameghallgatásokat a következő címre szíveskedjenek jelenteni: Szeged-Csanádi Egyházmegyei Püspöki Hivatal 6720 Szeged Pf. 178.

Te, aki annyira ismerted az emberi gondokat és nehézségeket és oly sokszor győzedelmeskedtél Isten erejével a világ csábító kísértései felett, aki az emberek hálátlansága ellenére is az Úr segítségével mindenkinek szeretetet tudtál viszonzásul nyújtani...

Ima Bálint Sándor boldoggá avatásáért

Istenünk!
Te megengeded nekünk, hogy a kegyelmedet felhasználó embereket mint példaképeket
magunk elé állítsuk és a magunk hivatásában, életében követni próbáljuk.
Sándor szolgád szeretett Téged és mindig figyelt lelkiismerete szavára,